Listings Videos | Brand VideosVideo | Inception of Extraordinary
Đã công bố 20 Tháng Năm 2013 Được cập nhật vào 20 Tháng Năm 2013

Video | Inception of Extraordinary

San Juan | Puerto Rico


 

Second to none in its class, this 8 bedroom, 11 bathrooms mega mansion boasts a stellar 14,737 sq.ft of construction. Located within one of the most pristine and private gated neighborhoods in all San Juan, this majestic home is surrounded by the harmonious environment of a tropical paradise.

 

View more information about this property |  Puerto Rico Sotheby's International Realty

 

View more Videos on our YouTube Channel

Được gắn nhãn là   

  Comments on  Video | Inception of Extraordinary  (0)

Viết bình luận:

  Bạn muốn có ý kiến? Thật dễ dàng. Trước tiên, bạn cần một tài khoản người dùng miễn phí. Bạn có thể sử dụng tài khoản của bạn để đăng ký kiến, lưu các tài sản, tìm kiếm và những tính năng khác.